Kabinet audiovizuálních technologií FaVU VUT v Brně

Kabinet audiovizuálních technologií FaVU VUT v Brně

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT) je na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně garantem základní audiovizuální gramotnosti studentů. Kromě zabezpečení výuky celofakultních kurzů, souvisejících se zpracováním fotografie, pohyblivého obrazu a zvuku, je kabinet využívaným meziateliérovým pracovištěm, řešícím praktické dokončení audiovizuálních projektů studentů všech ateliérů. Kabinet poskytuje konzultace studentům v oblasti zpracování fotografie, videa, zvuku a interaktivních realizací, a každoročně prezentuje fakultu na veřejnosti sestavováním tematických pásem videí, které na fakultě během její existence vznikly. Kabinet technicky spolupracoval na mnoha realizacích a projektech v rámci současné výtvarné scény (např. výstavách Movies Without Cinema, Frisbee, KickStart, festivalu NewNew!, DVD-Video discích Virtuální houbaření Woodyho Vašulky, Replaced Barbory Klímové a dalších). Díky grantovým projektům se kabinetu ve spolupráci s Ateliérem video a Ateliérem multimédií podařilo dobudovat profesionální zvukové studio, v lednu r. 2009 prošlo renovací rovněž vybavení experimentálního videostudia a režie.

Pedagogové kabinetu: doc. MgA. Filip Cenek (předměty: Vizuální kompozice v čase, Základy digitálního videa, Obrazová postprodukce, Modulární výuka technologií, Projekce), MgA. Tomáš Hrůza (Interface a software, Základy Mac OS), Ing. Pavel Fajt (Akustika a zvuk), MgA. Jiří Suchánek (Technologie audio) a doc. Mgr. Irena Armutidisová (Fotografie umění). Externím pedagogem a poradcem kabinetu je Ing. Dalibor Vlašín (Technologie video). Technikem kabinetu je Zbyněk Navrátil.