Fotokomora a ateliér (107, 205)

Fotokomora a ateliér (107, 205)

Kabinet disponuje také fotokomorou pro klasickou černobílou fotografii (místnost č. 107). Vstup do fotokomory je pro studenty FaVU umožněn na základě předložení studijního průkazu, na který mu bude vrátným vydán klíč. Student je povinen dbát pracovního řádu fotokomory a neprodleně hlásit vzniklou závadu, event. škodu zodpovědné osobě doc. Mgr. Ireně Armutidisové.

Vstup do fotografického ateliéru (místnost č. 205) mimo výuku je povolen studentům FaVU na základě písemného povolení ke vstupu, podepsaného zodpovědnou osobou (Armutidisová, Cenek, Gravlejs). Student musí být seznámen s fotografickou technikou studia a souvisejícími bezpečnostními předpisy.

Lokace: FaVU, Údolní 19, Brno, místnost č. 107, 205.

Rezervace využití místností: http://rezervace.ffa.vutbr.cz.

Konzultační hodiny: pondělí 13–14, příp. domluva na .