Zvukové studio (109, 110)

Zvukové studio (109, 110)

Zvukové studio FaVU VUT v Brně vzniklo v roce 2004 díky grantovému projektu Ateliéru video a Ateliéru multimédií. Smyslem studia je vytvoření technického a tvůrčího zázemí pro uměleckou tvorbu studentů, která zasahuje do oblasti zvuku. Studio je otevřeno veřejnosti a funguje jako profesionální nahrávací studio, se specializací na nahrávání akustických bicích nástrojů (především souprav). Pro tyto účely je studio vybaveno řadou mikrofonů, kvalitní bicí sadou a letitými zkušenostmi Pavla Fajta v oblasti nazvučení bicích a Jiřího Suchánka v oblasti zvukového softwaru a audiovizuální postprodukce. Pro akademické účely je studio primárně určené na postprodukční činnost v oblasti audiovize v návaznosti na studijní program fakulty. Jeho úkolem je poskytovat technologické zázemí na profesionální úrovni především akademickým projektům a potřebám výuky, ovšem je otevřené i spolupráci s organizacemi, které působí mimo akademickou sféru.

Technické vybavení akustického studia je na velmi dobré profesionální úrovni v rámci postprodukce audiovizuálních děl a masteringu, a je připraveno pro míchání a finalizaci vicekanálového zvuku (max. 5.1). Poskytuje možnost záznamu do 16-ti stop v reálném čase. Akustika režie splňuje standardy profesionálních nároků. Studio-zkušebna je svou malou kubaturou a nepříliš kvalitní zvukovou izolací od venkovních ruchů nevhodná pro akusticky náročné projekty, avšak pro standardní aplikace je plně dostačující. Jako výhodu lze označit možnost signálového propojení s velkým prostorem auly na Údolní, která má velmi specifické a zajímavé akustické vlastnosti. Pracoviště disponuje kvalitním 4-kanálovým PA systémem, určeným pro ozvučení menších akcí a zvukových performancí s nárokem na vícekánálovou distribuci audiosignálu.

Lokace: FaVU, Údolní 19, Brno, místnost č. 109, 110.

Rezervace využití místností: http://rezervace.ffa.vutbr.cz.

Konzultační hodiny: úterý 10–12, čtvrtek 14–16, příp. domluva na tel. 604 284 123, .

Struktura kabinetu: doc. MgA. Filip Cenek – vedoucí (koordinace výuky kabinetu); MgA. Jiří Suchánek – asistent (výuka, obsluha zvukového studia, půjčování techniky zvukového studia).