Zvukové studio (U2/206)

Zvukové studio (U2/206)

Zvukové studio se skládá ze dvou zvukově izolovaných místností: zvukové režie a nahrávacího studia. Oba prostory prošly v roce 2017 profesionální adaptací. Zrekonstruované nahrávací studio je určeno pro zaznamenávání zvuku menších hudebních těles do 6 hráčů, snímání jednotlivých akustických nástrojů i menších skupin, tvorbu samplů a natáčení elektroakustické a elektronické hudby. Prostory zvukové režie byly upraveny tak, aby splňovaly profesionální standardy prostorové akustiky a umožňovaly zvukovou postprodukci, mix a mastering na vysoké úrovni. Hlavní využití zvukového studia spočívá ve výukové a výzkumné činnosti v souladu s cíli studijních programů FAVU. Studio poskytuje technologické zázemí v oblasti produkce a postprodukce zvuku nejen akademickým projektům a potřebám výuky, ale je otevřené i spolupráci s organizacemi či jedinci působícími mimo akademickou sféru.

Technické vybavení akustického studia je na velmi dobré profesionální úrovni v rámci postprodukce audiovizuálních děl a masteringu, a je připraveno pro míchání a finalizaci vicekanálového zvuku (max. 5.1). Poskytuje možnost záznamu do 16-ti stop v reálném čase. Akustika režie splňuje standardy profesionálních nároků. Pracoviště disponuje kvalitním 4-kanálovým PA systémem, určeným pro ozvučení menších akcí a zvukových performancí s nárokem na vícekánálovou distribuci audiosignálu.

Lokace: FAVU, Údolní 53, Brno, místnost č. 206, budova U2.

Rezervace využití místností: http://rezervace.ffa.vutbr.cz.

Konzultační hodiny: úterý 10–12, čtvrtek 14–16, příp. domluva na tel. 604 284 123, .

Struktura kabinetu: doc. MgA. Filip Cenek (koordinace výuky kabinetu a pronájmů studia); MgA. Jiří Suchánek (výuka, obsluha zvukového studia, půjčování techniky zvukového studia).