Videostudio a střižny (U2/214, U2/208)

Videostudio a střižny (U2/214, U2/208)

Experimentální videostudio díky grantovému projektu FRVŠ prošlo v průběhu ledna r. 2009 kompletní renovací s přechodem na Full HD kamerový řetězec JVC. Obnovou prošel rovněž světelný park videostudia a záznamové a editační pracoviště. Videostudio (místnost č. 214) a HDV střižna a přepisovací pracoviště (místnost č. 205) jsou volně k dispozici všem studentům fakulty.

Technické vybavení videostudia a HDV střižny.

Lokace: FAVU, Údolní 53, Brno, místnost č. 214, 208, budova U2.

Rezervace využití místností: http://rezervace.ffa.vutbr.cz.

Konzultační hodiny: pondělí 13–15, čtvrtek 10–12, příp. domluva na tel. 777 744 790.

Struktura pracoviště: doc. MgA. Filip Cenek (koordinace výuky kabinetu, správa střižen na platformě Windows, konzultace studentům v oblasti zpracování pohyblivého obrazu); MgA. Tomáš Hrůza (výuka a správa střižen na platformě Mac OS, konzultace studentům v oblasti interaktivních realizací); MgA. Pavel Ryška, Ph.D. (workshopy a teoretická výuka v oblasti vizuální kultury); Zbyněk Navrátil (správa a půjčování celofakultní techniky).