Videostudio a střižny (301, 302, 306)

Videostudio a střižny (301, 302, 306)

Experimentální videostudio díky grantovému projektu FRVŠ prošlo v průběhu ledna r. 2009 kompletní renovací s přechodem na Full HD kamerový řetězec JVC. Obnovou prošel rovněž světelný park videostudia a záznamové a editační pracoviště. Videostudio (místnost č. 301) a HDV střižna (místnost č. 306) jsou volně k dispozici všem studentům fakulty; vstup do tzv. režie (místnost č. 302) se skladem studiové techniky je mimo výuku umožněn pouze na základě písemného povolení pedagoga kabinetu (Cenek, Hrůza). Student musí být zaškolen a znát související bezpečnostní předpisy.

Technické vybavení videostudia a HDV střižny.

Lokace: FaVU, Údolní 19, Brno, místnost č. 301, 302, 306.

Rezervace využití místností: http://rezervace.ffa.vutbr.cz.

Konzultační hodiny: pondělí 10–12, středa 16–18, příp. domluva na tel. 777 744 790.

Struktura pracoviště: doc. MgA. Filip Cenek – vedoucí (koordinace výuky kabinetu, správa střižen na platformě Windows, konzultace studentům v oblasti zpracování pohyblivého obrazu); MgA. Tomáš Hrůza – asistent (výuka a správa střižen na platformě Mac OS, konzultace studentům v oblasti interaktivních realizací); Zbyněk Navrátil – technik (správa a půjčování celofakultní techniky).