Videoarchiv studentských prací

Videoarchiv studentských prací

On-line verze archivu v přípravě. Off-line dostupné na vyžádání u vedoucího kabinetu.