Výuka kabinetu v akademickém roce 2017/2018

Výuka kabinetu v akademickém roce 2017/2018

Vizuální kompozice v čase (Cenek), blokově, místnost 216
Akustika a zvuk (Fajt), úterky od 18:00, zvukové studio
Technologie audio (Suchánek), čtvrtky od 16:00, zvukové studio
Základy digitálního videa (Cenek), pátky od 10:00 (zimní semestr), místnost 302
Interface a software (Hrůza), středy od 12:00 (letní semestr), místnost 411
Obrazová postprodukce (Cenek), výuka v letním semestru
Projekce 1 (Cenek), středy od 19:00, Moravská galerie (Umprum), program projekcí
Základy Mac OS (Hrůza), pondělky od 12:00 (zimní semestr), místnost 306
Modulární výuka technologií (koordinace Cenek/Hrůza), viz nástěnku http://intermedia.ffa.vutbr.cz

Individuální konzultace po předchozí domluvě s pedagogem.

Studijní texty a materiály k výuce: http://kat.ffa.vutbr.cz/downloads